Aktualności

Bądź odpowiedzialny! Nie wzywaj pomocy bezpodstawnie i nie zawiadamiaj o przestępstwie, którego nie było!

Data publikacji 16.11.2017

Dyżurni Komendy Powiatowej Policji w Pile coraz częściej odbierają telefony z informacją, że ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy, komuś skradziono pojazd, czy dokumenty. Jednak po wykonaniu szeregu czynności przez mundurowych, okazuje się, że to fikcja... Zdarza się również, że rozmówcy dzwoniąc na numer alarmowy, proszą o podanie rozkładu jazdy autobusu, czy informują, że mają problem z zaparkowaniem samochodu. Apelujemy! Dla tak nieodpowiedzialnego zachowania nie będzie tolerancji!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile w okresie ostatnich kilku miesięcy wykonali szereg szczegółowych czynności do spraw, które były zgłaszane przez mieszkańców powiatu pilskiego. Między innymi były to sprawy dotyczące zaginięć i kradzieży mienia. „Pokrzywdzeni” zawiadamiali o tym, że padli ofiarą przestępstwa i szczegółowo składali zeznania. Niestety, po pewnym czasie okazywało się, że zgłoszenia są fikcyjne.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile apelują i przypominają, aby osoby, które zawiadamiają o przestępstwach, miały świadomość odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz powiadomienie o przestępstwie jakiego nie było. To przestępstwo jest zagrożone karą więzienia do 2 lat.

Ale zdarza się, że dyżurny pilskiej komendy, który pełni służbę na stanowisku kierowania odbiera telefon z zupełnie nietypową prośbą, na przykład o podanie rozkładu jazdy autobusu, z informacją, że sąsiad zalał mieszkanie. Takie połączenia blokują niepotrzebnie linię telefoniczną, która przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób, które potrzebują pomocy. Równie często odbierane są rozmowy dotyczące spraw czy problemów, których przedmiotowy zakres zawiera się w kompetencjach innych instytucji, czy podmiotów.

Pamiętajmy:

Art. 66 § 1 Kodeksu Wykroczeń mówi, że:

Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2: Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile ostrzegają, że osoby, które w taki sposób postąpią, będą ponosiły konsekwencje. Należy pamiętać, że wzywając lub informując bezpodstawnie organy ścigania, można przyczynić się do nieudzielenia pomocy innej osobie, która naprawdę pomocy będzie potrzebowała, a do której w wyniku żartu i nieodpowiedzialnego zachowania, patrol Policji nie dotarł. Apelujemy o rozsądek. Przestrzegamy, że dla nieodpowiedzialnego zachowania nie będzie absolutnie żadnej tolerancji!!!


podkom. Żaneta Kowalska