Debata społeczna z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa - Mapa zagrożeń - KPP Piła

Mapa zagrożeń

Debata społeczna z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 24.11.2017

W Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Szydłowo. Organizatorem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki. Głównym celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Szydłowo w zakresie bezpieczeństwa oraz prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwem. Spotkanie pozwoliło również na wymianę informacji między policją a mieszkańcami gminy na temat istniejących zagrożeń.

Debata społeczna odbyła się 22 listopada br, w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki, Wójt Gminy Szydłowo Dariusz Chrobak, Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie mł. asp. Marcin Domagalski, Pani Dorota Kledzik i Pan Zbigniew Ćwikła z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, z Oddziałem w Pile, policjanci dzielnicowi oraz mieszkańcy gminy Szydłowo.

Uczestników debaty przywitał Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki, który na wstępie wskazał cel spotkania, zachęcając do aktywnego udziału w debacie. Zaprosił, by mieszkańcy dzielili się wszelkimi swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Następnie Kierownik Posterunku Policji w Szydłowie mł. asp. Marcin Domagalski zapoznał zebranych ze strukturą oraz wynikami pracy w Posterunku. Omówione zostały między innymi kwestie związane z poziomem zagrożenia w poszczególnych kategoriach przestępstw charakterystycznych dla gminy Szydłowo oraz działania profilaktyczne realizowane przez policjantów. Zaprezentowany został również przez sierż. sztab. Wojciecha Kowalewskiego z Wydziału Ruchu Drogowego z pilskiej komendy stan bezpieczeństwa na drogach gminy Szydłowo.

Podczas debaty policjanci zaprezentowali narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Mieszkańcy mieli również obejrzeć przygotowany specjalnie film pokazujący nieskomplikowany mechanizm funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tą część panelu prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Pile podinsp. Tomasz Wojciechowski.

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Szydłowo była kolejną już, jaka została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Pile. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest niezwykle istotnym elementem „dialogu” między mieszkańcami a Policją. Z jednej strony daje możliwość zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców powiatu w zakresie bezpieczeństwa z drugiej zaś, pozwala na bezpośrednią i szybką wymianę informacji.

podkom. Żaneta Kowalska