Piła - policjanci promują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - Mapa zagrożeń - KPP Piła

Mapa zagrożeń

Piła - policjanci promują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 27.01.2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie mające służyć obywatelom. Aby z informacją o „Mapie” dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszego powiatu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile podjęli działania propagujące to narzędzie. W tym celu udali się do instytucji powołanych w celu utrzymywania porządku oraz miejsc użyteczności publicznej.

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Narzędziem mającym służyć obywatelom i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Odwiedzając „Mapę” może wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie sprawdzają wskazane miejsca.

W dniu 26 stycznia br., w ramach współpracy Komendy Powiatowej Policji w Pile ze Strażą Miejską w Pile ukierunkowanej na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu pilskiego, spotkaliśmy się z Komendantem Straży Miejskiej w Pile Wojciechem Noskiem. Komendant wyraził chęć pomocy w rozpowszechnianiu idei funkcjonowania „Mapy” umieszczając na stronie internetowej Straży Miejskiej w Pile link odsyłający na stronę KMZB, a w siedzibie Straży Miejskiej w miejscu przyjmowania interesantów zostawiliśmy plakat promujący „Mapę” oraz ulotki informacyjne.

Ponadto nawiązano współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., której celem jest także propagowanie wśród obywateli „Mapy”. W gablotach na dworcu w holu głównym wywiesiliśmy plakaty oraz umieściliśmy ulotki informacyjne promujące Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.