Zaświadczenia - KPP Piła

Zaświadczenia

Zaświadczenia

 

ZAŚWIADCZENIA

zasw

 

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń

przez Komendanta Powiatowego Policji w Pile

i Komendanta Komisariatu Policji w Wyrzysku

 

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osobie wnioskującej o uzyskanie zaświadczenia. Wydanie zaświadczenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia żądania jego wydania.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, którą należy wnieść:

 

1.      W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Powiatowego Policji
w Pile na rachunek Gminy Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła,

Bank PKO BP I o/Piła

nr rachunku: 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

 

 

2.      W przypadku wydania zaświadczenia przez Komendanta Komisariatu Policji
w Wyrzysku na rachunek Gminy Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, Nadnotecki Bank Spółdzielczy

nr rachunku: 55 8937 0007 0000 1906 2000 0010

tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje
z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Stawka opłaty skarbowej wynosi – 17 złotych.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pile www.pila.policja.gov.pl lub w biurze przepustek jednostki.

 

 

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

 

1.      Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia.

2.      Dokonać wpłaty w wysokości 17 zł (siedemnaście złotych) na odpowiedni wskazany powyżej nr rachunku (konta).

3.      Załączając oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej złożyć wniosek 
w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, Komisariacie Policji w Wyrzysku,
lub we właściwym Posterunku Policji powiatu pilskiego.

 

 ZAŁ¡CZNIKI:

pdf Wniosek_do_Komendanta_Powiatowego_Policji_w_Pile 188.46 Kb

pdf Wniosek_do_Komendanta_Komisariatu_Policji__w_Wyrzysku 188.76 Kb

doc Wniosek_do_Komendanta_Powiatowego_Policji_w_Pile 33.00 Kb

doc Wniosek_do_Komendanta_Komisariatu_Policji__w_Wyrzysku 31.00 Kb