Aktualności

I miejsce i nagroda główna w ogólnopolskim konkursie MSWiA pn. "Aktywny Senior, to Bezpieczny Senior" dla Piły

Data publikacji 30.11.2018

27 listopada br. Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki wraz ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim oraz Panią Bogumiłą Cybulską Prezesem Uniwersytetu III Wieku w Pile wzięli udział w Konferencji podsumowującej realizację w 2018 roku "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", która odbyła się w siedzibie Ministerstwa przy ulicy Stefana Batorego. Podczas uroczystości pilscy Szefowie instytucji odebrali także z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego nagrodę główną za zajęcie I miejsca w konkursie ogólnopolskim na spot promujący bezpieczeństwo seniorów.

Dzięki synergii pomysłów, połączeniu wysiłków i wzajemnej inspiracji powstają bardzo ciekawe projekty, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa - powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podsumowując realizację programu profilaktycznego im. Władysława Stasiaka i zachęcił do udziału w jego kolejnej edycji. Tylko w 2018 roku dofinansowano z niego 111 projektów na kwotę 6 mln zł.

Głównym zadaniem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Jego pomysłodawcą i autorem był śp. Władysław Stasiak. - Program ten był realnym ucieleśnieniem ogólnej refleksji o tym, jak powinno funkcjonować społeczeństwo i jak powinno funkcjonować państwo na poziomie lokalnym – powiedziała Barbara Stasiak, która wzięła udział w konferencji.

Program kierowany jest do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą z jakimi zagrożeniami mają do czynienia w najbliższej okolicy. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie na projekty związane między innymi z ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Realizacja projektów ma wpływ nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale również integruje mieszkańców, którzy działają w lokalnych stowarzyszeniach i grupach.

W 2017 roku po raz pierwszy jednym z celów priorytetowych programu stała się modernizacja przejść dla pieszych. Dofinansowano 31 projektów, w ramach których zmodernizowano 165 przejść dla pieszych we wszystkich województwach. Łącznie w 2016 i 2017 roku zrealizowano 151 projektów, na które przekazano 8 mln zł. Z kolei w tym roku wsparcie warte 6 mln zł uzyskało 111 projektów.

6 milionów w 2019 roku

W 2019 roku na realizację programu zarezerwowano 6 mln zł. W przyszłorocznej edycji nadal duży nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych. Wśród celów priorytetowych znajdzie się budowa miasteczek ruchu drogowego. Dofinansowanie będzie można uzyskać również na działania związane między innymi z bezpieczeństwem nad wodą i w górach. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne będą na stronie internetowej ministerstwa.

Seniorzy nakręcili film

W tym roku w ramach programu MSWiA zorganizowało konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Przewidywał on stworzenie krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musiał dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów. Podczas konferencji podsumowującej realizację programu wiceminister Jarosław Zieliński wręczył nagrody autorom najlepszych filmów. - Chcę podziękować za udział konkursie na spot filmowy „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Zachęcam Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach, które będą realizowane w przyszłym roku – podkreślił wiceszef MSWiA. 

Nagrody otrzymali:

  • 1 miejsce - spot filmowy „Aktywny senior, to bezpieczny senior” nadesłany przez Uniwersytet III Wieku w Pile. Został stworzony przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile, pracowników Starostwa Powiatowego oraz seniorów.

  • 2 miejsce - spot filmowy „Na szklankę wody" nadesłany przez Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY" w Szczecinie

  • 3 miejsce - spot filmowy „Wiek to tylko cyfra" nadesłany przez KMP Opole Centrum Edukacyjno-Informacyjne SENIOR w Opolu

Wyróżnienia otrzymały następujące spoty filmowe:

  • „Włącz aktywność – bezpieczeństwo zaczyna się w głowie" nadesłany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie;

  • „Aktywny Senior" nadesłany przez Sztumskie Centrum Kultury;

  • „Przemoc domowa" nadesłany przez Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY”;

  • Akcja „Bądź bezpieczny Seniorze" nadesłany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie;

  • „Na rowerze – bezpiecznie w Opolu" nadesłany przez KMP Opole Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu;

  • „Bądź aktywny, bądź bezpieczny" nadesłany przez Stowarzyszenie „Wygraj siebie” w Lesznie

W budowaniu stabilnego i bezpiecznego życia seniorów duże znaczenie ma wspólna troska i zbieżne działanie instytucji państwowych i organizacji społecznych, które na co dzień dostrzegają potencjał oraz potrzeby seniorów. Jako, że kluczową rolę w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa odgrywa Policja, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile wystąpili w związku z ogłoszeniem wskazanego konkursu do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Pile, aby wspólnie wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Spotkało się to z dużą aprobatą, a pomoc w realizacji spotu filmowego zaproponowało także Starostwo Powiatowe w Pile.

W specjalnym spocie filmowym dotyczącym szeregu działań na rzecz seniorów wystąpili słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Pile oraz policjanci pilskiej komendy. Zaakcentowano w nich oprócz wskazania konkretnych działań potrzebę i promocję aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów, co finalnie pozwala na kształtowanie przez nich bezpiecznych postaw i zachowań wobec potencjalnych zagrożeń współczesnej rzeczywistości.


Podkom. Żaneta Kowalska / KGP

Ładowanie odtwarzacza...