Powiedz STOP uzależnieniom! - Aktualności - KPP Piła

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiedz STOP uzależnieniom!

Data publikacji 02.11.2018

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile spotkali się z młodzieżą i wzięli udział w konferencji pn. "Powiedz STOP uzależnieniom!". Mundurowi podkreślili, że dopalacze to substancje uzależniające, a już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu. Nie ma bezpiecznych dopalaczy, ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią! Uczniowie przygotowali różnorodne transparenty związane z tematyką dopalaczy.

25 października br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile wzięli udział w konferencji pn. "Powiedz STOP uzależnieniom!", która odbyła się w auli Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy. Mundurowi w czasie zajęć edukowali młodzież w zakresie szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji, której tematyka obejmowała m.in. zagadnień dotyczących skutków płynących z zażywania środków zastępczych.

Młodzież dowiedziała się także, czym są te specyfiki, co może się w nich znajdować  oraz do jakich negatywnych konsekwencji zdrowotnych  może doprowadzić ich zażywanie. W trakcie spotkania funkcjonariusze poruszyli również tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich. Uczniom przedstawiono jakimi konsekwencjami prawnymi  będą obciążeni w przypadku, gdy dopuszczą się  czynu karalnego.

W przedsięwzięciu udział wzięli również pracownicy Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy na czele z Pełnomocnikiem  Burmistrza do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Iwoną Matejczyk-Obremską, klasy VII, VIII oraz 3 oddziału gimnazjalnego, goście z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz z oddziału w Kijaszkowie, przedstawiciele szkół podstawowych z Dźwierszna oraz z Fanianowa. Uczestnicy przygotowali transparenty związane z tematyką uzależnień, które jednocześnie wzięły udział w konkursie i otrzymały nagrody:

- Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie, klasa VI,

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym –  klasa VIII,

- Zespół Szkół w Łobżenicy – klasa Ia,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, oddział w Kijaszkowie,

-Klasy ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy:

* klasa III d (oddział gimnazjalny),

* klasa III b (oddział gimnazjalny),

* klasa VIII a.

Gratulujemy!!!


podkom. Żaneta Kowalska