Zapraszamy na „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” - Aktualności - KPP Piła

Aktualności

Zapraszamy na „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Data publikacji 16.11.2017

Policjanci zapraszają mieszkańców naszego miasta na „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Spotkania z funkcjonariuszami dzielnicowymi odbędą się w dniach 16-22 listopada br. Będzie to również okazja do omówienia problemów i spostrzeżeń w poszczególnych rejonach miasta. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram spotkań. Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta na spotkania z policjantami dzielnicowymi na cykl spotkań pn. „Tydzień z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Podczas przedmiotowych przedsięwzięć policjanci dzielnicowi omówią założenia, cele oraz funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Będzie to również znakomita okazja do spotkań z dzielnicowymi w poszczególnych rejonach służbowych.

HARMONOGRAM:

- 16.11.2017 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile, ul. Żeromskiego 41

- 16.11.2017 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 12 w Pile, ul. Lelewela 140

- 20.11.2017 r., godz. 17.00 – Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pile, ul. Sikorskiego 33

- 20.11.2017 r., godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile, ul. Królowej Jadwigi 2

- 21.11.2017 r., godz. 17.30 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Pile, ul. Brzozowa 4

- 22.11.2017 r., godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile, ul. Bydgoska 23


Przypomnijmy:

Dzięki programowi MSWiA Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przez Internet, można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy.
Pojawiły się także możliwości dodawania zdjęć i komentarzy oraz potwierdzania już zgłoszonych zagrożeń.

Od dnia 28 lipca 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego czasu, wprowadzono następujące zmiany i modyfikacje:

- wprowadzono funkcję wylogowywania się z aplikacji;

- zrezygnowano z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia;

- dodano statusy „Potwierdzone (wyeliminowane)”, oraz „Żart lub pomyłka”;

- dodano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „Potwierdzone (wyeliminowane)”. Zagrożenia w statusie „Żart lub pomyłka” usuwane będą z mapy niezwłocznie;

- umożliwiono użytkownikowi dopisywanie podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz dni tygodnia;

- umożliwiono wprowadzanie przez użytkowników krótkich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania do 3 plików (JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5MB;

- dodano w dossier zagrożenia ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia;

- wydano wersję na urządzenia mobilne;

 -wydano wersję szkolną aplikacji;

- połączono kategorie zagrożeń: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i pozostawienie ich pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”;

- zmieniono dotychczasową etykietę zagrożenia „miejsce grupowania się małoletnich” na „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”;

- dodano nową kategorię zagrożeń „Wałęsające się bezpańskie psy”.


podkom. Żaneta Kowalska